top of page


 Na je aanmelding bij Caredate krijg je van Caredate een mail waarmee je toegang kunt krijgen op je (streng beveiligde) persoonlijke account op  MyCaredate. Het is je eigen en handige digitale plek waar je het volgende kan vinden en regelen, zoals de contactgegevens en de afspraken met je psycholoog en dossiergegevens. Alles op één plek, makkelijk bij de hand.

Telefonisch Contact

Nadat je de aanmelding via Caredate.nl hebt afgerond, zal ik normaliter binnen 24 uur contact met je opnemen. Dit kan telefonisch zijn ofwel via de mail. Wij zullen even kennis maken met elkaar, waarbij je al kunt aanvoelen of jouw vraag op de goede plek is, en er voldoende vertrouwen is voor een vervolggesprek.

Wij plannen dan samen een geschikt moment om een intakegesprek te plannen.

Intake

Als de eerste kennismaking goed is bevallen gaat je traject van start. Je eerste sessie is de intake. Je gaat dan verder de diepte in:

Ik maak, in overleg met jou, een plan van aanpak (in vaktermen: behandelplan). Daarin staat onder andere hoe ik je verder helpt, wat het gewenste resultaat is, wat van jou verwacht wordt en een indicatie van het aantal gesprekken. In dit plan wordt, wanneer dat wenselijk is, ook aangegeven welke naasten (bijvoorbeeld gezin, familie, vrienden) eventueel betrokken kunnen worden bij het behandeltraject.

Belangrijk is dat dit plan je aanspreekt dat je daarmee akkoord gaat. Ook spreken wij af hoe we tijdens het traject contact hebben en houden.

Behandeling

De behandeling is gericht op het opheffen van de psychische klachten, of het beheersbaar maken van de problemen. Verder onderzoeken we onderliggende en instandhoudende factoren om ook op langere termijn verbetering in kwaliteit van leven te hebben.

Wanneer dit niet mogelijk is, maar wel nodig kan er ook overwogen worden om door te verwijzen naar de gespecialiseerde ggz.

Om de behandeling vorm te geven maak ik gebruik van verschillende therapie vormen, die afgestemd op de persoon en de vraag ingezet zullen worden.​

Contact huisarts

Voor, tijdens en na afloop van het behandeltraject zijn er, als jij daar toestemming voor geeft, contactmomenten met je huisarts en/of POH GGZ voor overleg en rapportage. Voor wat betreft de samenwerking met gespecialiseerde zorgverleners: deze laten wij bij voorkeur via je huisarts verlopen. Een bewuste keuze: naast het feit dat de huisarts de centrale spil is in de zorg voor jou heeft hij of zij ook een veel beter zicht op de sociale kaart in je directe omgeving en de actualiteit daarvan, zodat een meer gericht en diepgaander contact mogelijk is.

Dit kan variëren van één adviesgesprek tot meerdere gesprekken, afhankelijk van de hulpvraag, de problematiek en de behandeling. Een consult duurt doorgaans 45 minuten. 

Caredate heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten waardoor de behandelingen meestal worden vergoed. U kunt dit controleren op www.caredate.nl/praktisch/vergoedingen

bottom of page