top of page

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die iemand negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij/zij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachten anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen

Emotion Focused Therapie (EFT)

In Emotion Focused therapie (EFT) staan uw emoties centraal. Deze therapie gaat ervan uit dat emoties belangrijk zijn omdat ze richting geven aan ons gedrag.

Ons natuurlijk emotioneel vermogen kan verstoord raken, bijvoorbeeld door een trauma of doordat we emoties niet mogen voelen. Met hulp van de therapeut leert u om uw emoties te herkennen, te gebruiken en opnieuw te structureren. De therapeut zet daar gericht technieken voor in.

EFT is in principe geschikt voor iedereen die open staat voor psychologische behandeling, omdat de therapie wordt afgestemd op de persoon van de cliënt. adipiscing elit. Pellentesque ut scelerisque eros, at vestibulum neque. Nunc porttitor elit non justo ornare, sed venenatis libero imperdiet.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden volwassenen. Mindfulness betekent: vriendelijke aandacht schenken. ‘Aandacht’ omdat u observeert wat er in u omgaat (ademhaling, lijf, gedachten en gevoelens). ‘Vriendelijk’ omdat u niet oordeelt. Er is geen fout en er is geen goed. U leert te observeren zonder te oordelen. Het doel van de mindfulness training is om u volledig en op een accepterende manier bewust te laten worden van het hier en nu en alles wat we in dit hier en nu ervaren.

Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL)

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) , is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. In onze cultuur ervaren veel mensen psychische problemen, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. We kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor onszelf en anderen te ervaren. We kunnen vluchten in isolement of ons storten in bezigheden of relaties die ons niet echt voldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (‘Ik snap het wel, maar voel het niet.’) Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van jouw (onverkaarde) klachten centraal staat (acceptatie). Je leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment). Het doel is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden.

bottom of page