top of page

Wat gebeurd er met jou gegevens

Bij Caredate hebben wij de volgende uitgangspunten als het gaat om het verzamelen, beheren en verwijderen van de gegevens van onze cliënten, psychologen en zakelijke partners:


Omdat Caredate zorg zo laagdrempelig mogelijk aanbiedt vragen en verzamelen wij zo min mogelijk gegevens van personen.

Wij vragen alleen om gegevens die nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen.

De gegevens worden nooit en te nimmer gebruikt voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden.

Gegevens worden zo kort mogelijk bewaard en definitief verwijderd wanneer Caredate deze niet meer nodig heeft voor een behandeling van een cliënt, de samenwerking met een psycholoog of andere zakelijke relatie.

In dat kader onderschrijft Caredate de uitgangspunten van de privacywetgeving (zoals AVG, GDPR) en besteden wij optimale aandacht aan de beveiliging van persoonsgegevens. Wij hebben de exacte beschrijving hoe wij met je gegevens omgaan vastgelegd in ons Register verwerking persoonsgegevens. Mocht je daar in geïnteresseerd zijn, stuur dan even een mailtje naar info@caredate.nl Je kan dat mailadres ook gebruiken voor andere vragen over je gegevens.


Vertrouwen is de basis voor samenwerking

Waarom gaan wij zo zorgvuldig met je gegevens om? Als je bij Caredate aanklopt heb je een belangrijke stap genomen. En dan wil je natuurlijk dat je hulpvraag, je klachten en je problemen vertrouwelijk worden behandeld. Daarom is het goed om te weten dat je dit vertrouwen bij psychologen kunt neerleggen. Psychologen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim en kennen een beroepscode, bijvoorbeeld van het NIP, het Nederlands Instituut voor Psychologen, de grootste beroepsvereniging van Nederland. Bij Caredate eisen wij van onze psychologen dat zij de beroepscode onderschrijven.


Uitwisseling gegevens; je dossier

Dit alles betekent dat Caredate en de psychologen van Caredate zonder jouw uitdrukkelijke verzoek of toestemming met niemand informatie over jou uitwisselen. Er wordt dus geen informatie overlegd als je dat niet wilt. Van je behandeling wordt een dossier bijgehouden waarin alle belangrijke gegevens over je behandeling worden genoteerd. Je mag je dossier te allen tijde inzien. Je dossier wordt zorgvuldig bewaard en is alleen toegankelijk voor jou en je psycholoog. Na afloop van het traject kan je, als je dat wenst, een digitale versie van je dossier ontvangen. Standaard word je dossier gedurende 20 jaar bewaard. Op jouw (schriftelijke) verzoek kan het dossier ook eerder worden vernietigd.

bottom of page