top of page

Onverhoopt toch een klacht (voor cliënten aangemeld via Caredate) .....

Heb je een klacht, dan kan je de volgende stappen nemen:


• We stellen het op prijs als je je klacht allereerst met je psycholoog bespreekt. Als de

relatie met je psycholoog die ruimte niet meer biedt:


• Caredate heeft geen klachtenformulier; je geeft in de mail gewoon aan waar en over wie je klacht gaat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op (in de regel binnen 24 uur) om de situatie te bespreken en tot een oplossing te komen.

Dan stuur je een mail naar klacht@caredate.nlBij Caredate streven wij ernaar om 100% van de klachten samen met onze cliënten op te

lossen. In het uitzonderlijke geval dat de bovengenoemde stappen niet leiden tot een voor

jou passende oplossing, dan kan je contact opnemen met de geschillencommissie Zorg.

Het adres is: www.degeschillencommissie.nl.Klachten zijn voor ons belangrijk

Zoals gezegd, klachten zijn voor ons belangrijk. Daarom is een van de directieleden

Caredate verantwoordelijk als klachtenfunctionaris. Daarnaast heeft de cliëntenraad van Caredate uiteraard een actieve rol in het beoordelen van onze klachtenprocedure. Hierbij

wordt uiteraard volledig rekening gehouden met de privacy van degenen die een klacht indienen.


Evaluatie van klachten

Caredate houdt een register bij van de ontvangen klachten en de ondernomen acties op

deze klachten. Aan cliënten wordt na afronding van de klacht gevraagd om het proces te

evalueren en Caredate advies te geven over de klachtenprocedure en het verloop ervan.

De klachtenprocedure van Caredate wordt ieder half jaar geëvalueerd en, waar nodig,

verder aangescherpt en/of uitgebreid.

Voor cliënten die niet via caredate zijn aangemeld geldt :

Psychologenpraktijk Susteren werkt via de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Mochten er onverhoopt klachten zijn, kunt u hier informatie vinden over de te volgen procedure:    Klik Hier                                        

bottom of page