top of page
bgImage

U kunt niet in onze praktijk een behandeling starten in de volgende situaties :

 • Jonger dan 18 jaar. Daarvoor kan je jezelf aanmelden bij de Jeugd GGZ (via de gemeente).
 • Met een hoge mate van verslavingsproblematiek en/of middelenmisbruik. Hiervoor kan je jezelf aanmelden bij de klinische verslavingszorg.
 • Zware problematiek als suïcidaal gedrag, psychoses, borderline, persoonlijkheidsstoornissen, bi-polaire stoornissen of schizofrenie.
 • Zeer intensieve lichamelijke zorgvragen.
 • Zwakbegaafdheid.
 • Dementie.
 • Wanneer begeleiding bij medicatie nodig is.
 • Indien sprake is van de noodzaak tot vrijheidsbeperking of het nemen van vrijheid beperkende maatregelen
 • Wanneer sprake is geweest van een opname of een opname nodig is. Caredate werkt ambulant. Hiervoor kan je jezelf via je huisarts laten aanmelden bij een instelling.
 • Wanneer sprake is van een ernstige agressieproblematiek of seksueel ongewenst gedrag. Hier stelt Caredate de veiligheid van de psychologen voorop.
 • Een gedwongen behandeling (door de rechter of reclassering). Caredate behandelt alleen cliënten die vrijwillig de keuze voor een behandeltraject maken.
bottom of page